12 sep 2014

Les extrêmes se touchent


Den politiske kannstöparen

1   Igår förlorade Stefan Löfven valet. Förre s-ledaren hade en lovande ideologi som kunde ha attraherat många väljare och framför allt stoppat exkommunisternas frammarsch. Men han brast vad gäller personlig etik och moral. Sedan fick s en bufflig fackboss, utan varje form av ideologi, och uppenbar omdömesbrist i en trängd situation.

2  Om jag varit Löfven skulle jag ha tagit emot Lööfs papper och sagt: "Tack så mycket lilla gumman". Då ni!

3  Uppdrag granskning om den "naturliga arbetslösheten" som man envisas med att kalla "jämviktsarbetslöshet" var en katastrof. Man hade hittat ett viktig problem, den höga arbetslösheten, som dessutom borde ha varit besvärande för alla inblandade men trasslade till det som resultatet av någon sorts konspirationsteori från 1960-talet. Så går det när man släpper in amatörer.

4  Behållningen av UG var en teveintervju med Milton Friedman.  Reportern frågade varför det var nödvändigt att ha arbetslöshet. Friedman svarade att det är samma sak som t.ex. en affär som säljer skjortor. Finns inga skjortor på hyllorna i butiken har man ingenting att sälja. Det måste finns ett visst lager av skjortor för kunderna att välja från.

Nyliberalismens fader betraktar alltså människor som skjortor till salu i en butik. Här avslöjas den fundamentala ondskan i en politik grundad på en sådan människosyn.

5  Sverige är ur balans säger Löfven och Andersson. Det är bara vi som kan återupprätta balansen säger Reinfeldt och Borg (och kammar hem poäng i opinionsundersökningarna som bäst på "att sköta Sveriges ekonomi"). Men vad man menar är en bokföringsmässig kameral balans i statens budget vilket har föga realekonomisk relevans. Under tiden dras Sverige med en groteskt hög arbetslöshet, deflation, sjunkande exportintäkter och svag ekonomisk tillväxt med klart underutnyttjande av resurserna. (Se mitt inlägg Mjölkflickorna Anders och Magdalena från 27/2. Borde uppdateras men det skulle inte bli bättre då, tvärtom. Se också Allting som du kan kan jag göra bättre.. från 3/6 om nivån på den ekonomisk-politiska debatten och de blå dunster man slår i medborgarna.) Det är vad man kallar balans.

Samtidigt vräker båda blocken ur sig mångmiljardlöften i debatten. Då är  krona-.för-kronasnacket helt försvunnet ur diskussionen.

"Wir haben Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff..."  Som avslutning skall ni få en politisk schlager från Österrike. "Allt under kontroll på det sjunkande skeppet. Full fart framåt mot nästa grund." I slutet heter det "Ob Rot oder Schwarz regieren. Egal!" Dvs ungefär. "Om de röda eller de svarta regerar spelar ingen roll."

Och så är det väl även på den lilla planet strax bortom Pluto som kallas Sverige.11 sep 2014

Helmerson, Barth-Kron men Gunnar Jonsson


Ja så skulle jag vilja beskriva den ledande krönikörtrion i DN. I sitt senast opus skulle Jonsson försöka bena ut varför unionen vore väl värd att bevara. Han arbetar sig fram till en västgötaklimax: det är dags för Nej-sidan att vakna upp.

Se "Två älgar satt i en bastu. Säger den ene:..." på Euroflarn.

5 sep 2014

Fragen über Fragen...


Han sprang in på Försvarets Forskningsanstalt
den stolte och modige Rapp
men vid hemliga skåpet där gjorde han halt
att trycka dess hemliga knapp.


Den s.k. Kina-affären upprör efter gårdagens Uppdrag Granskning en stor mängd sinnen. Med rätta kan man tycka. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har sålt hemligt krigsmateriel till Kina i strid mot svensk och internationell lagstiftning och därvid använt sig av Kungliga Tekniska Högskolan som bulvan för att inte bli upptäckt. Och generaldirektören är ju en person som redan tidigare varit inblandad i liknande affärer tänk bara på Saudiaffären!

Vilken skandal! Men nog har man en känsla av att media och politiker huvudsakligen gottar sig i det hela och nog innerst inne tycker att det är rätt kul och spännande. Hur skall man annars förklara att man helt försummar att ställa vissa väsentliga frågor. Framför allt KTH verkar komma lindrigt undan.

Man hävdar att det inte alls är fråga om export av krigsmaterial utan om internationellt forskningssamarbete. Samarbete kräver både prestation och motprestation.

  • Vilka fördelar förväntade sig KTH av detta samarbete?
  • Förekom någon ekonomisk transaktion? Betalade Kina något för att få tillgång till systemet?
  • I så fall: vem fick pengarna? Skulle något gå till FOI? I så fall hur bokfördes den transaktionen?
  • Varför var det viktigt för FOI att licensiera systemet till Kina? Vad förväntade man sig i motprestation? Pengar?

Att cheferna för FOI och KTH uppträtt synnerligen märkligt och inkompetent står ju fullt klart efter UG. I allra bästa fall kanske de kan försvara sig med att  hela affären genomförts av underordnade och att de inte visste. Men då inkompetensförklarar man sig själv som manager och verkschef. (Precis som Reinfeldt och Borg gjorde vad gällde NUON-affären.  Kände man till den  borde man dragit de politiska konsekvenserna, kände man inte till den borde man avgått pga inkompetens. Men jag tror att de bara ljög.)

Både FOI:s generaldirektör och LTH.s rektor har en ohållbar ställning. Men några konsekvenser behöver de säkert inte räkna med - speciellt inte i förvalstider.

Att hela affären sedan fått en comic relief  när försvarministern gjorde en perfekt Maud Olofsson, nästan i klass med Bosse Ringholm gör ju inte saken bättre men ett gott skratt förlänger käften som det ju heter.

Men utav hans brådska kom mattan på glid.
Han föll och han stukade tummen därvid.


Anm:Torsten Rapp var Sveriges ÖB 1961 - 1970. Den citerade texten är ur  Svenska Ords revy "Gula Hund" 1964. Hasse  Alfredson och Gösta Ekman framförde en pastisch på Fänrik Stål sägner, där Runebergs text anpassats till nutida (alltså dåtida) förhållanden. Det gjorde stor succé eftersom publiken på Chinateatern var väl förtrogen med  Fänrik Ståls sägner liksom nutida (alltså dåtida) politiska och sociala förhållanden. Jag får erkänna att jag inte vet om Sverige idag har någon ÖB, ännu mindre vad hen i så fall heter.

2 sep 2014

Ränderna går aldrig ur...

I kväll, tisdag, utfrågas vänsterpartiets Jonas Sjöstedt i SVT. Här är två frågor som definitivt inte kommer att ställas till honom:

1 Varför samarbetar  (v) i Europaparlamentet med en grupp (GUE/NGL) som bl.a. innehåller 6 uttalat kommunistiska partier med hammaren och skäran som emblem? Exempelvis grekiska kommunistpartiet som sände en "valbservatör" till Putins "folkomröstning" på Krim.

2  Varför röstade  (v)-s ledamot av Europaparlamentet mot den resolution som krävde större ansträngningar för att öka antalet kvinnor i styrelsen för börsnoterade företag och t.o.m. angav kvotering som en möjlighet? I den svenska gruppen (välj "Sweden") röstade även konservativa och liberaler mot denna resolution som f.ö. antogs med 473 röster mot 148.

3  Hur ställer sig Sjöstedt till att en ledande företrädare för hans parti och riksdagsledamot menat att  Stalins massmord var "en enstaka händelse" och inte borde läras ut i skolan?

(Sjöstedt tillhörde under 11 år den exklusiva grupp som levde gott i Bryssel på att förakta Europa. Typiska insatser var hans motstånd mot östutvidgningen och hans förhoppningar om att Irland skulle stjälpa Lissabonfördraget. Om (v)-s slingriga Europapolitik se även denna text från SR. Om hur Europa och EU är helt frånvarande från (v)-s valmanifest, läs här. (v) befäster därmed sin ställning som det mest nationalistiska partiet. )

(Texten läggs även ut på Euroflarn - ett europeiskt perspektiv. (Många av länkarna går till artiklar på EUbloggen som fingranskat alla partiers valmanifest och skeletten i deras respektive garderober.)

29 aug 2014

Världens gång


Havet välte stormen ven,
Vågorna rullade asklikt grå.
"En man är vräkt över bord ,kapten"
Jaså!

"Ännu kan ni rädda hans liv, kapten!"
Havet välte stormen ven.
"Ännu kan en lina den arme nå!"
Jaså!

Vågorna rullade asklikt grå.
"Nu sjönk han, nu syns han ej mer,kapten!"
Jaså!
Havet välte stormen ven.

(Världens gång. Gustav Fröding 1891. Men otäckt aktuell just i dessa dagar.)

25 aug 2014

Inte bara dumhet, flathet också

I en kommentar nedan hänvisar Lennart Erling till en artikel i SvD med rubriken Nazister bör inte ges tillstånd att demonstrera.  Där visar före detta polisintendent Eric Rönnegård på hur polis och rättsväsende visar okunnighet och ointresse att tillämpa lagarna rörande hatbrott. Det finns alltså vägledande domar från såväl Kammarrätten som Högsta Domstolen som förbjuder demonstrationer där det ”finns en tydlig koppling till nazism i den sökta demonstrationen” .  Det finns alltså prejudikat på att nazism som sådan inte får sprida sin ideologi vilken, som Rönnegårds skriver, "står för världshistoriens brutalaste brott mot mänskligheten. Att demonstrera för en folkmordsideologi är inte förenligt med svensk lag."

Saken borde alltså vara klar. Att Sveriges justitieminister inte känner till dessa domar är minst sagt uppseendeväckande. Alla de som försöker åberopa "yttrandefrihet" och "åsiktsfrihet" (inklusive Ask) har alltså inte förstått det grundläggande faktum att nazism är brottslig verksamhet i sig!  Att i yttrandefrihetens namn tillåta nazister att sprida sin ideologi vore ungefär som att låta våldtäktsmän, mordbrännare och bankrånare att propagera offentligt för sin verksamhet och försöka vinna proselyter.

Men, vid närmare eftertanke, kanske är det sista fullt tillåtet i flathetens Sverige.